Neschválené legislativní změny čekají ve sněmovně

14. 12. 2020

Již počátkem roku 2020 byl podán poslanecký návrh na změnu dlouhodobého ošetřovného v zákoně o nemocenském pojištění. Bohužel ani ke konci listopadu 2020 se novela nedostala ani do 1. čtení v Poslanecké sněmovně.

Další důležitou legislativní úpravou je novela zákona 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění, která také čeká v Poslanecké sněmovně a neprošla ještě ani 1. čtením. Pro onkologicky nemocné je důležitá zejména v těchto oblastech:
• Zpřesnění postupu při rozhodování zdravotních pojišťoven o nároku na úhradu léčby jinak nehrazené podle §16
• Zrychlení procesu přiznání úhrady novým inovativním lékům, aby se dostaly co nejdříve k potřebným pacientům
• Řešení úhrad pro VILP (Vysoce inovativní léčivé přípravky) a garance doléčení i při vypršení tzv. dočasné úhrady léku

Tyto novely jsou bohužel odsouvány z důvodu schvalování řady mimořádných předpisů v souvislostí s pandemií COVID-19.

Další důležité legislativní změny jako je novela zákona o zdravotních službách a novela zákona o sociálních službách se díky výraznému zpomalení procesů na úrovni jednotlivých ministerstev do Poslanecké sněmovny ještě ani nedostala.

Je to velký problém, protože přibližně za 10 měsíců jsou plánované volby a hrozí, že novely se již nestihnou schválit vůbec a mnoho užitečné práce tak může být ztraceno, protože nová vláda a sněmovna nemusí v jejich projednávání pokračovat.

Menu
Centra