Navýšení ošetřovného a schválení pro DPP a DPČ

24. 4. 2020

Poslanecká sněmovna 21. dubna 2020 schválila zvýšení ošetřovného z 60 % denního vyměřovacího základu na jeho 80 %. Výše ošetřovného se má změnit automaticky a bude platit zpětně od 1. dubna do 30. června 2020. 

Nárok na ošetřovné má osoba zaměstnaná na dohodu musí pečovat o dítě mladší 13 let z důvodu uzavření školního/dětského zařízení nebo osobu alespoň v 1. stupni závislosti, které byla uzavřena škola anebo zařízení sociálních služeb (stacionář). Dohoda o pracovní činnosti (DPČ) nebo dohoda o provedení práce (DPP)byla uzavřena před 11. březnem 2020.
Z dohody je odváděno nemocenské pojištění (nejpozději v únoru 2020, pokud je o ošetřovné žádáno od března 2020)
O ošetřovné lze žádat zpětně od doby trvání mimořádných opatření. Do 31. března bude poskytnuto ve výši 60 % denního vyměřovacího základu (DVZ), od 1. dubna ve výši 80 % DVZ.

U DPČ a DPP malého rozsahu tedy nárok na ošetřovné není.

Na ošetřovné je nárok po dobu trvání dohody, nejdéle do konce platnosti opatření uzavření škol.

Více ZDE.

Menu
Centra