Návrat do práce po nemoci – ano či ne?

Mám na to? Jak se připravit, kde hledat informace, ověření a jak se domluvit s lékařem?

Jak se rozhodnout?

To vše jsou otázky, které lidi po dlouhodobé nemoci trápí. Nejsou si jisti svými silami, obávají se návratu po dlouhé nepřítomnosti a mnoha změnách, které se v mezidobí udály. Většina onkologicky nemocných se před ukončením pracovní neschopnosti rozhoduje, zda podá žádost o invalidní důchod. Podle výsledku pak chtějí zhodnotit své síly a definitivně se rozhodnout pro akci. Pak totiž většinou následuje vyjednávání se zaměstnavatelem, které nemusí být jednoduché. A nakonec třeba opravdu i práce, která dělá radost a člověka užitečným a na svém místě.

Ku pomoci je dlouhodobě odborné sociální poradenství v Amelii, které se zabývá i otázkou návratu do zaměstnání. Nabízí osobní, e-mailové čí skype konzultace. Kromě toho také publikuje mnoho informací, přednáší a vzdělává.

Nebojte se zeptat či zapojit. Nezůstávejte se svými obavami a nejistotami sami!

Menu
Centra