Námitka proti rozhodnutí u invalidního důchodu

Co je třeba vědět, pokud o námitce uvažujeme

Onkologické onemocnění samo o sobě nezakládá na invaliditu.

Principy, na kterých je posuzování postaveno

Je třeba pracovat s následky nemoci a léčby a jejich dopady do běžného a zejména pracovního života. Přičemž pracovní život se vztahuje ke konkrétnímu člověku a jeho konkrétní práci. Celek je posuzován jako omezení v uplatnitelnosti na trhu práce (vyjádřeno procentním poklesem v posudku).

Posouzení zdravotního stavu vychází z principu nepředpokládání do budoucnosti – je posuzována situace tady a teď. Proto je velmi důležitá aktuálnost podkladů a lékařských zpráv, které by měly poukazovat i na dopady do běžného života (nikoliv jen konstatování stavu formou změřených hodnot, ale i popis omezení v běžném životě).

Více diagnóz se pro potřeby invalidity nesčítá. Invalidita je posuzována na jednu hlavní diagnózu a vedlejší diagnóza/y může být přičtena maximálně 10% poklesu výdělečné schopnosti.

Postup:

  • Námitka k invalidnímu důchodu se sestavuje s cílem nového posouzení zdravotního stavu nebo kontroly započtených dob pojištění a/nebo výpočtu výše invalidního důchodu.
  • Námitku je třeba odeslat do 30ti dnů od převzetí rozhodnutí. Příprava námitky by však optimálně měla běžet již od převzetí informace o posouzení. Pak je dostatek času na doplnění lékařských zpráv.
  • Námitku může sestavit i laik, ale musí se opírat o důkazy ve zprávách a vyhlášku, která se k posuzování vztahuje

Napovědět může i příslušná kapitola z brožury „Psychosociální minimum pro onkologicky nemocné a jejich blízké“ a nebo mohou pomoci sociální pracovníci.

Nebojte se za sebe postavit a nebo se ptát, zda to dává smysl.

 

 

Menu
Centra