Mezinárodní den rodiny

Svátek, který nám připomíná důležitost blízkých

Rodina jako základ společnosti, jako sociální a bezpečnostní pojistka, jako prostor pro sdílení, péči a klid. To vše a ještě více rodina může být. Rodina rozkládá nebezpečí plynoucí z vnějšího světa z jedince na skupinu. Menší rodina zažívá více tlaku, pokud jedna její část potřebuje zvýšenou ochranu. Větší rodina, dokáže nárazům odolávat lépe. Rodina je důležitá, má i své ale…

V každém případě je rodina místem, se kterým počítá i současný stát. Předpokládá, že rodina je primárním místem, které podporuje své členy. Teprve, když rodina nestačí, nastupují jeho instituce.

Rodina si zasluhuje úctu, podporu a respekt, ať už je formální či neformální, malá nebo velká.

Mezinárodní den rodiny totiž odkazuje i k 500 tisícům rodin, které se potýkají s rakovinou ve svém středu. Přesně tolik lidí si prošlo či prochází rakovinou, která ovlivnila nejen je, ale i jejich okolí.

Všem pečujícím a zápasícím rodinám posíláme dík!

My o vás víme a pokud můžeme, pomůžeme.

Menu
Centra