Mezinárodní den invalidů

19. 3. 2021

Připadá na dnešní den a byl vyhlášen Mezinárodní federací práce neschopných a civilních invalidů. Má nám připomenou s jakými překážkami se invalidé každý den musí stýkat a překonávat je. Je snaha o maximální začlenění těchto lidí do společnosti. A toto začlenění se týká primárně práce, v dopravě a dalších volnočasových aktivitách.

V České republice bylo ke konci minulého roku dle statistik České správy sociálního zabezpečení vedeno celkem 417.639 osob pobírajících invalidní důchod. Z tohoto počtu spadá do I. stupně 173.034 osob, které mají nárok na invalidní důchod v průměrné výši 7.366 Kč, do II. stupně je zařazeno 76.626 osob s invalidním důchodem v průměrné výši 8.532 Kč. Ve III. nejtěžším stupni je evidováno 167.979 osob s přiznaným invalidním důchodem v průměrné výši 12.726 Kč.

Amelie se dlouhodobě věnuje problematice invalidity u onkologicky nemocných a začlenění na trhu práce. Příloha vyhlášky č. 359/2009 Sb. o procentních mírách poklesu pracovní schopnosti a v ní kapitola II. – Onkologie, dlouhodobě neodpovídá moderním trendům v léčbě ani dopadům onemocnění na pracovní život. Amelie se v rámci společných jednání s Hlasem onkologických pacientů a také přímo s Českou onkologickou společností ČLS JEP snaží o změnu.

Onkologicky nemocní z celé ČR pak mohou využívat Odborné sociální poradenství Amelie, kdy jako jediná pacientská organizace pomáháme klientům se sepsáním odvolání – námitky proti rozhodnutí o invalidním důchodu, se kterým nesouhlasí.

Menu
Centra