Memorandum má své pokračování

A chceme se jej plně účastnit.

Na konci května se Amelie připojila k platformě nezávislých neziskových organizací, které se věnují potřebám pacientek s metastazujícím onkologickým onemocněním prsu a spolu s nimi podepsala Memorandum. Na tuto aktivitu navázalo setkání u kulatého stolu na Ministerstvu zdravotnictví, které proběhlo 28.6. Setkali se zde zástupci VZP, svazu zdravotních pojišťoven, SÚKL, odborní lékaři, včetně zástupce jejich zastřešující organizace ČOS ČLS JEP, zástupci MZ a MPSV odboru posudkového lékařství, ale také zástupci pacietnských a dalších organizací, signatáři Memoranda.

Obsahem setkání byla dostupnost léčby a péče tak, jak vyplývá z Memoranda. Z velmi živé a vstřícné diskuse vyplynulo několik zásadních bodů a úkolů, které nyní v Amelii budeme sledovat. Některé body se týkaly systémů – například způsobu schvalování léčivých přípravků a možností vstupů dalších subjektů do něj (SÚKL podporuje a vítá jakoukoli aktivitu pacientských organizací v tomto směru), ale například i možnost změny zákonů či vyhlášek ministerstev. Toto jsou velké úkoly, které přesahují možnosti jednotlivých pacientských organizací či zastřešujících organizací bez rozsáhlé zdravotně právní agendy. Nicméně z této agendy jasně vyplynula možnost a nutnost spolupráce pacientských či zastřešujících organizací s profesními organizacemi, které mohou spolu být zásadními hybateli jakýchkoli dalších akcí. Zdá se, že takovéto spolupráci byli všichni vstřícní. 

Amelie se domluvila se zástupcem ČOS ČLS JEP, že připraví podklad pro první malou spolupráci, směřující ke zjednodušení života onkologicky nemocných. Ti musí opakovaně žádat o vycházky bez omezení a tím se nejen ztěžuje jejich život, ale také zatěžuje administrací opakovně odborný lékař, ale i revizní, což zbytečně zvyšuje výdaje v těchto oblastech.

Je jasné, že jdeme do běhu na dlouhou trať. 

O všech dalších akcích budeme dále informovat.

Menu
Centra