Lhůty a délka některých řízení na OSSZ a ČSSZ

1.8. 2020

OSSZ a ČSSZ mají na starosti dvě velké oblasti dávek – nemocenské dávky a důchody. V letošním roce (již před pandemií COVID-19, během ní i po ní) je patrný problém s délkou správních řízení u těchto dávek. Mnoho řízení je na hraně své zákonné lhůty pro vyřízení a nemálo jich je vyřízeno až po lhůtě. Nejvíce postiženými oblastmi je prodlužování pracovní neschopnosti po uplynutí podpůrčí doby a vydávání rozhodnutí o invalidních důchodech.

U prodlužování pracovní neschopnosti je lhůta pro vyřízení 30 dní, výjimečně může být prodloužena až na 60 dní, zároveň žádost nelze podat dříve než 30 dní před koncem podpůrčí doby. Pro řadu dlouhodobě nemocných to má fatální následky, nedozví se včas zda-li jim nemocenské dávky byla prodlouženy nebo ne, neví jak komunikovat se zaměstnavatelem nebo zda žádost nebyla zamítnuta a mají si požádat o invalidní důchod.

Jinak složitá je situace s vydáváním rozhodnutí ČSSZ o invalidních důchodech, kde je lhůta 3 měsíce.  Málo kdo ví, že neplyne od posouzení invalidity na OSSZ, ale od doručení – předání spisu na ČSSZ, což může řízení ještě o nějaký týden protáhnout. Součástí doručeného rozhodnutí je výpočet důchodu a samozřejmě následná výplata. Žadatel si sice může požádat o zálohy na důchod, ale u řady osob (zejména žijících samostatně, platících hypotéku nebo majících vyživovací povinnost) zálohy nestačí a oni se dostávají do nepříjemných situací i v procesu náročné léčby onemocnění. Nebo pokud s posouzením invalidity nesouhlasí nebo při něm vznikla nějaká chyba a chtějí se odvolat (podat námitku), mohou tak učinit až po doručení rozhodnutí (proti posudku o invaliditě námitka není možná). Až poté je zahájeno odvolací řízení, které také trvá nějakou dobu.

V těchto situacích a mnoha jiných potřebují dlouhodobě nemocní a zdravotně postižení pomoc sociálního pracovníka. Pokud se vás některá situace týká nebo máte jiné obtíže v jednání s úřady, kontaktujte sociální poradenství pro onkologicky nemocné. Kontakty najdete v patičce webu a více informací ZDE.

Nezůstávejte na řešení problémů sami.

 

 

 

 

Menu
Centra