Legislativní procesy a navrhované změny

4. 5. 2021

V současné době se nejvíce hovoří o zákoně 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění, který je nyní v Poslanecké sněmovně ve 2. čtení a je také diskutován ve zdravotním výboru. Zákon 372/2011 Sb. o zdravotních službách se do Poslanecké sněmovny zatím ani nedostal, zůstal v mezirezortním připomínkovém řízení, nedá se předpokládat, že jeho projednání se stihne do voleb, které jsou letos v říjnu. S ohledem na tuto skutečnost byla definice pacientské organizace přesunuta nebo spíše doplněna ze zákona o zdravotních službách i do zákona o zdravotním pojištění.  V určitých kapitolách zákona (zejména u procesu schvalování léků na vzácná onemocnění) se o pacientských organizacích hovoří, ale nebyla zde jejich definice. Rozhořela e velká diskuse definici pacientské organizace napříč politickým spektrem, přestože tato diskuse proběhla již na podzim roku 2019 a dříve při vzniku paragrafového znění do zákona o zdravotních službách. Tím, že se zákon v legislativním procesu příliš neposunoval, debaty utichly. Nejvíce je diskutována právní forma pacientské organizace (spolek, ústav, o.p.s. ), kdy v zákoně je definován pouze spolek a také míra zapojení pacientů a blízkých na vedení organizace. V Poslanecké sněmovně je podána řada pozměňovacích návrhů a panuje velká obava, že se mohlo stát, že zákon nebude do voleb přijat, což považujeme za velkou chybu, protože je v něm řada velmi důležitých úprav a mnoho práce na nich.

Změna zákona 187/2006 Sb.  o nemocenském pojištění, ve kterém je právní úprava dlouhodobého ošetřovného leží v Poslanecké sněmovně od počátku roku 2020 a ještě se nedostala ani do 1. čtení.

Předvolební období přináší obvykle prostor pro navrhování změn, které mají pozitivně ovlivnit voliče na určitou stranu. Od července 2021 by se mohly zvýšit přídavky na děti a zároveň rozšířit okruh rodin, které na ně mají nárok.  Projednává se také novela zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce, ta má předně má zavést 5 týdnů dovolené místo nynějších 4, dále zkrátit týdenní pracovní dobu o 2,5 hodiny na 37,5 hod a zvýšit minimální mzdu na 17 600 Kč.

Menu
Centra