Lázeňská péče při karanténě a po ní

4. 5. 2020.

Od 27. dubna 2020 je účinné nové mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví, kterým se ruší zákaz přijímání nových pacientů k lázeňské léčebně rehabilitační péči vydaný mimořádným opatřením MZ ze dne 18. 3. 2020.

Je tedy možno s dodržením stanovených omezení lázeňskou léčebně rehabilitační péči poskytovat. O konkrétních podmínkách poskytování lázeňské péče se předem informujte přímo v lázeňském zařízení.

Zpracování lázeňských návrhů nebylo přerušeno. Všechny návrhy, doručené v době mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví, byly zpracovány. Návrhy na lázeňskou léčebně rehabilitační péči lze i nadále podávat a zpracování probíhá standardním způsobem.

U mnoha pacientů platnost návrhu na komplexní péči vystaveného před uzavřením lázní vypršela, nebo se do konce jeho platnosti nepodaří pacientovi nastoupit na lázeňskou péči z kapacitních důvodů.

VZP (111)  problematiku řeší svým Organizačním opatřením č. 10, kde prodlužuje platnost návrhu na lázeňskou péči, návrhu na léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně, návrhu na umístění dítěte v ozdravovně a návrhu na umístění dítěte v dětské odborné léčebně o 6 měsíců.

Zdravotní pojišťovna Ministerstva (211) vnitra prodloužení platnosti návrhu podmiňuje doložením souhlasu od registrujícího praktického lékaře (příp. ošetřujícího lékaře) s lázeňskou léčbou, tedy, že aktuální zdravotní stav pojištěnce lázeňskou léčbu umožňuje. Lékař potvrzení vydá nejlépe na „výměnném listu“ – poukaz na vyšetření/ošetření nebo v lékařské zprávě na základě provedeného klinického vyšetření, popř. dalších pomocných vyšetření s uvedením data, razítka, jmenovky a podpisu registrujícího praktického lékaře či ošetřujícího lékaře. Tento souhlas musí být doručen na příslušné lázeňské pracoviště, tam kde byl podán návrh. Na základě doručení souhlasu bude prodloužena platnost návrhu o tři měsíce. O této skutečnosti budete informován vy jako pacient i lázeňské zařízení. Více ZDE.

Podobně řeší situaci také OZP (207), více ZDE.

Menu
Centra