Kulatý stůl Hlasu onkologických pacientů na Ministerstvu zdravotnictví

Dnes se uskutečnil kulatý stůl Hlasu pacientů na Ministerstvu zdravotnictví, který byl pokračováním dvou předešlých (2017, 2018), které realizoval Hlas pacientek s metastatickým karcinomem prsu. Platforma zaměřená primárně na karcinom prsu se v letošním roce otevřela i dalším pacientským organizacím napříč onkologickými a hemato-onkologickými diagnózami, protože řada témat je pro potřeby a problematiku jak ve zdravotní, tak v sociální oblasti společná.

Kulatého stolu se účastnili: Zástupci pacientských organizací, zástupce pacientů, Ministr zdravotnictví, zástupci Ministerstva zdravotnictví, zástupci plátců (zdravotních pojišťoven), zástupce farmaceutických firem (AIFP), zástupce České onkologické společnosti, zástupce Hematologické společnosti a právník pro oblast zdravotnictví.

Kulatý stůl byl zaměřen na tato témata:

  • Rekapitulace dosažených cílů Hlasu onkologických pacientů za poslední rok
  • Spolupráce s ČOS na pilotním projektu změny organizace péče, včetně dispenzarizace, aktuální zpětné vazby z dotazníků
  • Legislativní a exekutivní návrhy pro zlepšení dostupnosti a kvality péče  a to zejména navrhované novelizace zákona č. 48/1997 Sb. včetně par.16., metodiky VZP k par.16, přístup ostatních pojišťoven, systém odvolání (současnost a budoucnost) a cesty vstupu inovativních léčivých přípravků do systému.
  • Právo pacienta na druhý názor
  • Účast pacientských organizací v legislativních a rozhodovacích procesech a v procesech vytvářející strategii onkologické péče v širokém slova smyslu

Tisková zpráva ZDE

Zápis z kulatého stolu bude po odsouhlasení všemi účastníky k dispozici na webu Platformy www.hlaspacientek.cz

 

Menu
Centra