Konference o mezioborové spolupráci

V rámci Brněnských onkologických dnů začala startovat propagace odborné konference Amelie.

Ta ji pořádá již potřetí a tak se objevuje nový dovětek i obsah. Konference „I slova léčí III“ aneb mezioborová spolupráce v péči o onkologicky nemocné a jejich blízké proběhne 21.11.2017.

Díky spolupráci se Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze bude v prostorách Eiseltovy síně v nemocnici na Karlově náměstí.

Poznačte si termín do diáře a přijďte se zapojit!

Vítáni budou zástupci lékařských i nelékařských profesí, psychologové, sociální pracovníci, ale i zástupci pacientských organizací a sami nemocní i jejich blízcí.

Více informací o konferenci, jejích cílech, obsahu, ale i o lidech, kteří ji podpoří svou činností budeme postupně sdílet na webu Amelie v sekci konference.

Sledujte nás!

Menu
Centra