Jsme prověřená Spolehlivá neziskovka

Těší nás, že jsme spolehliví a to bez podmínek

Amelie je i nadále spolehlivá veřejně prospěšná, nezisková organizace. Naše náklady jsou v poměru 70:30. Přes 70% nákladů Amelie jde do přímé práce na našem poslání, něco málo přes 20% jde do administrativy nebo nákladů na vedení.

U nás se peníze neztrácí a jdou na psychosociální pomoc onkologicky nemocným i jejich blízkým. A potvrzuje to nejen značka spolehlivosti AVPO, ale i pravidelné finanční audity. Ale nejde jen o finance, jde i o vnitřní pravidla, postupy a způsoby komunikace. Víme, že jsme na dobré cestě a stále se učíme a rozvíjíme.

Jsme rádi, že to mohou vědět i naši podporovatelé a mají to potvrzeno od nezávislého zdroje.

Jsme prověřená veřejně prospěšná organizace

Menu
Centra