Jak posílit paměť (on-line přednáška)

5. 9. 2022, 18.00

  • co: Onkologická léčba, náročné psychické stavy, ale i další faktory způsobují zhoršování paměti. K jakým procesům v člověku dochází? Proč najednou nejsme schopni vzpomenout si na to, co jsme dřív věděli bez přemýšlení? Co stojí za neschopností zapamatovat si nové věci? A především co dělat pro to, abychom svou paměť uměli opět využívat? O tom se dozvíte v on-line přednášce plné příkladů ze života i návodů na paměťové techniky.
  • lektorky: psycholožka Michaela Krejčí a trenérka paměti Věra Přikrylová
  • pro koho: pro onkologicky nemocné i širokou veřejnost
  • kde: v čase konání se připojíte na www.amelie-zs.cz/prednaska
  • info: olomouc@amelie-zs.cz, tel. 739 005 123

Menu
Centra