Jak dopadla korona situace na onkologicky nemocné?

Hlas onkologických pacientů to zjistil

Na přelomu dubna a května rozeslal online dotazník, do kterého se mohli zapojit onkologicky nemocní. Zapojilo se jich 350. Protože jsme rozesílali nabídku na zapojení i my, zde jsou výsledky.

Zjištění jsou jednoduchá:

  • naprostá většina dotázaných onkologických pacientů byla opatřeními proti šíření COVID-19 nějak zasažena
  • mezi nejčastější dopady patřila změna dostupnosti běžné zdravotní péče (v důsledku změněného režimu v nemocnicích i ambulancích) a u nezanedbatelné části dotázaných i psychické obtíže, krize, úzkost z omezeného kontaktu či nejistota
  • většina respondentů realizovaným opatřením rozuměla a nepociťovala v důsledku těchto opatření velkou psychickou zátěž
  • u většiny respondentů onkologická léčba odsunuta nebyla

To je dobrý výsledek pro péči o onkologicky nemocné v době krize.

Více o tiskové zprávě a Hlasu onkologických pacientů ZDE.

Menu
Centra