IWAP podpořil Amelii

Po celý loňský rok Amelie spolupracovala s IWA of Prague. Ten se rozhodl podpořit dobrovolníky Amelie částí výtěžku z Vánočního trhu, který každoročně pořádá. Vánoční trh proběhl a IWAP na svém zasedání předal Amelii slavnostně část výtěžku 95.000 Kč, ke kterému se ještě přidá tržba za knihy na plesu DSA. 

Zajímavou příležitostí pro Amelii byla, ale i spolupráce v průběhu roku 2017. „Měli jsme tak možnost využít anglicky mluvících dobrovolníků, kteří pomohli při kontaktu se zahraničními hosty konference“, kterou Amelie na podzim realizovala „nebo jsme publikovali informace v časopise, který IWAP pravidelně vydává. Měli jsme tak oboustranně více možností k poznání a věřím, že to dodává hlubšího významu pomoci, kterou jsme dostali“ uvedla k tomu Čadková Svejkovská, ředitelka Amelie.

Děkujeme za podporu!

 

Menu
Centra