Informace a novinky z Amelie

Spousta informací, které můžete mít pravidelně k dispozici

Amelie, z.s. a její pracovníci pracují s mnoha informacemi – sledují legislativu i praxi, vyhledávají novinky v zahraničí, sdílí s dalšími odborníky apod. Tak vznikají průběžně informace, které jsou publikovány na různých místech tak, aby se dostaly k těm, kdo by je mohli potřebovat.

Amelie tak vydává:

Mít dostatek včasných a správných informací je důležité. Pomáhá to v rozhodování a pocitu, že jsme schopni zvládnout i nelehké situace.

Informace jsou důležité!

Menu
Centra