Individuální konzultace psychologa nebo psychoterapeuta

Jsou bezplatně k dispozici všem, kdo to potřebují

Když člověku do života vstoupí rakovina, vše se obrátí vzhůru nohama. Hned a na dlouho.

Pak už velmi často není silným ten, kdo drží a překračuje své hranice. Když je překračujeme příliš, následky na sebe nenechají čekat. A není už tak snadné je dát do pořádku.

Každý se někdy v průběhu života s rakovinou ocitá v citové tísni, je dobré mít někoho na blízku, kdo chápe, poslouchá, podporuje. V Amelii jsou k dispozici psychologové a psychoterapeuté pro nemocné i jejich blízké.

Buďme odvážní a odpovědní, využijme odbornou podporu, která je k dispozici.

Říci si o pomoc, je projevem síly.

Menu
Centra