Evropský plán proti rakovině

Nastiňuje celkový rámec pro spolupráci a společný postup v Evropě

Hned v úvodu se dočteme: „V roce 2020 bylo v Evropské unii diagnostikováno s touto chorobou 2,7 milionu lidí a dalších 1,3 milionu lidí kvůli ní přišlo o život. Rakovina je individuální diagnóza, která má důležité dopady na pacienty, ale vážně ovlivňuje i životy jejich rodin a přátel.“

Nový materiál Evropské komise ukazuje, kam zaměřit síly. Jednou ze čtyř klíčových oblastí, na které se plán soustředí, je kromě prevence, včasné diagnostiky a léčby, i kvalita života s onemocněním, po léčba a také pečujících. Zde je pro Amelii a její směřování (a určitě nejen pro ni) důležité sdělení „neměli bychom se již více zaměřovat na to, „jak dlouho“ po stanovení diagnózy lidé žijí, ale spíše na to, „jak dobře a jak dlouho“ žijí.“

Evropský plán klade důraz i na spolupráci napříč Evropou. Mnoho konkrétních kroků se tak dotkne i České republiky.

Amelie zaměřuje své aktivity nejen v přímé práci s klientem, ale také na zastupování zájmů.

Věříme, že tímto plánem dostáváme do rukou další možnosti prosazování práv a ke spolupráci na zlepšování života onkologicky nemocných i jejich blízkých v ČR.

Díváme se do budoucna i přesto, že pandemie mnohé komplikuje.

 

 

Menu
Centra