Evropský den melanomu

30. 5. 2021

Od roku 2001 je pravidelně 30. květen věnován Evropskému dni melanomu. Jedná se o celoevropskou edukativní kampaň k prevenci kožních nádorů, jejíž nejúčinnější cestou je osvěta, která vede lidi k tomu, aby prováděli samovyšetření, chránili se proti slunci a zároveň aby chodili na pravidelné preventivní prohlídky kůže.

Melanom je nejčastějším a nejnebezpečnějším druhem rakoviny kůže, jeho výskyt se u nás mezi lety 1990 a 2016 ztrojnásobil. Ročně je u nás melanom diagnostikován asi 2600 lidem. Melanom je zhoubný nádor vycházející z pigmentových buněk – melanocytů. Nejvíce se vyskytuje na kůži, ale prakticky může vzniknout v jakékoliv tkáni (sliznice, oko).

Příznaky melanomu mohou mít různé podoby, pro zapamatování těchto příznaků používají v anglicky mluvících zemích systém ABCDE:

  • Asymetrie: znaménko má nepravidelný tvar nebo se jeho tvar mění.
  • Border (ohraničení): znaménko nemá jasné ohraničení, jeho kraje „mizí“.
  • Color (barva): tmavnutí nebo nerovnoměrné probarvení.
  • Diametr (průměr): varovat by nás měla velikost větší než 5 mm.
  • Elevace: znaménko není na povrchu hladké, vystupuje nad úroveň kůže / Evolving (rozvoj): nápadné rozšiřování znaménka/znamének

Při preventivních vyšetřeních u kožního lékaře se používá přístroj dermatoskop. Lidé s větším množstvím znamének a pih by měli chodit na preventivní vyšetření 1x ročně. Čas během roku není určen, ale případné zákroky se provádí nejlépe během zimy.

Amelie se problematice kožních nádorů také věnovala v on-line přednáškách, na které se můžete kdykoliv podívat na našem kanále YouTube:

  • Přednáška dermatoložky MUDr. Terezy Chrpové Maulenové – Od slunce až po kůži – ZDE
  • Přednáška kosmetičky dany Jičínské – Péče o pokožku – ZDE

Více informací také v odkazech:

https://www.florence.cz/zpravodajstvi/aktuality/30-kvetna-evropsky-den-melanomu/

http://www.euromelanoma.org/czech

http://www.melanom.cz/

http://www.dermanet.cz/cs/kozni-choroby/melanomy/co-je-melanom__s536x7215.html

http://www.dermanet.cz/cs/zdravotnicka-zarizeni/?kraj=CZ020

 

 

Menu
Centra