Ediční činnost Amelie

Amelie se dlouhodobě věnuje nejen poskytování služeb přímo onkologicky nemocným a jejich blízkým, ale také ediční činnosti. Asi to už všichni ví, ale opakování matkou modrosti a třeba se najde někdo, pro koho to je či může být důležité. 

Zásadní jsou dvě odborné publikace, které jsou formou brožury distribuovány do všech onkologických center a mnoha ambulancí a také pacientským organizacím a zároveň jsou v elektronické podobě dostupné i na webu Amelie, odkud si je může každý prohlédnout či stáhnout.

První, která je vydávána ve dvouletých cyklech od roku 2012, je „Psychosociální minimum pro onkologicky nemocné a jejich blízké„. Tato brožura provádí nemocné i jejich blízké celou nemocí i následnými peripetiemi, které po léčbě může přinést. Sdílí krátké příběhy, plné emocí a nejasností. Odpovědí na ně, je komentář psychologa a psychoterapeuta a také přímé poradenství sociálního pracovníka. Nemocný i jeho blízký se tak může dostat k důležitým informacím, kontaktům a může se posunout směrem k řešení a zlepšení vlastního života.

Druhou brožurou je publikace vydaná v roce 2016 s názvem „Návrat do zaměstnání po onkologické nemoci„, která navazuje na zkušenosti z praxe v poradenství a také projektu shodného jména, který Amelie realizovala. Cílem je podpořit nemocné v procesu návratu do práce, připravit je na mnohá úskalí, se kterými se musí vypořádat a podat jim včas informace potřebné pro úspěšný návrat.

Vydáním druhé brožury Amelie trochu posunula reedici brožury Psychosociálního minima, ale letos se na ni chystáme. Přidáme pár důležitých věcí, zkontrolujeme platnost a změny zákonů a kontaktů. Elektronická bude. Nevíte o někom, kdo by pomohl s náklady na tisk? Budeme rádi za kontakt.

V každém případě máme mnoho zpětných vazeb o tom, že brožury žijí a pomáhají.

Víte o někom, kdo by některou z nich mohl potřebovat? Pošlete mu odkaz na tuto novinku nebo přímo na stránku, kde brožury jsou.

Dobré informace jsou k nezaplacení.

 

Menu
Centra