Dotazník Právo na stejné podmínky

Pomozte zjistit, jak na tom jsme v České republice

Zveme vás ke spolupráci v rámci průzkumu pořádaného Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity, 1. Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy a Masarykovým onkologickým ústavem. Ten má za cíl odhalit problémy, kterým chroničtí pacienti čelí v přístupu k veřejným i soukromým službám.

Dokončit vzdělání, uspět v zaměstnání, pořídit si bydlení, či zabezpečit rodinu jsou výzvou pro každého. Lidé, kteří trpí nějakým vážným chronickým onemocněním, se vedle obtíží způsobených nemocí mohou navíc potýkat s diskriminací či skrytými překážkami.

Předběžné výsledky pilotního průzkumu budou prezentovány na akci „Právo na stejné podmínky“ pořádané ve spolupráci s Kanceláří veřejného ochránce práv a následně využity pro další výzkumné aktivity v oblasti práv pacientů.

Zapojit se může každý obyvatel ČR, který trpí závažným chronickým onemocněním, nebo toto onemocnění v minulosti prodělal.  Důležitá je každá výpověď, obzvláště ceněná je však těch, u nichž se chronické onemocnění objevilo v dětství, nebo mladém produktivním věku.

Dotazník k vyplnění je k dispozici na www.muni.cz/go/pravapacientu.

Podívejme se pod pokličku chronických onemocnění a života s nimi!

Menu
Centra