Dny boje proti rakovině prsu

Celý říjen je pravidelně naplněn děním, které organizují organizace pacientek s rakovinou prsu, aby upozornili na své aktivity, ale také poukázaly na možnosti prevence této nemoci. Do akce se pouští všichni a to ať už je to Mamma HELP, Onko Unie nebo třeba Onko Duha ze Vsetína či zastřešující Aliance žen s rakovinou prsu.

Hlavním mezníkem je 15. říjen, který je celosvětovým dnem boje proti rakovině prsu. Stejně důležitým je i 13. říjen, kterým je mezinárodním dnem metastatické rakoviny prsu. Rakovina prsu je nejčastějším onkologickým onemocněním u žen a tak je to téma na výsost důležité.

V letošním roce se do akcí prostřednictvím Happeningu na Vyšehradě a Nezávislé platformy Hlas pacientek zapojila i Amelie.

Každá akce vyvolává reakci – už jste byla na své letošní prohlídce?

Menu
Centra