Dnes je nám 15 let

Tolik času se již věnujeme zlepšování psychosociální oblasti onkologického onemocnění

Amelie byla zapsána 22.12.2006 jako občanské sdružení, nyní je spolkem.

Založila ji Pavla Tichá spolu se svými přáteli a zapálenými profesionály i laiky. Vize Amelie se od té doby nezměnila – stále chceme, aby rakovina byla vnímána „jen“ jako součást života.

Poskytujeme služby onkologicky nemocným i jejich blízkým, rozvíjíme odbornost, spolupráci, zastupujeme zájmy onkologicky nemocných i jejich blízkých, pracujeme na osvětě. Na cestě nás stále doprovází mnoho dobrých lidí i firem.

Stále jdeme dál.

 

Menu
Centra