Děkujeme našim dárcům a podporovatelům

Víme, že bez Vás by to nešlo!

Dnes je den štědrosti – Giving Tuesday. Den ve kterém se po celém světě myslí na ty, kdo na tom jsou hůře než my a pomáhá se všemi možnými způsoby. Darování bez dárců ale nejde.

Dnes proto my v Amelii myslíme na všechny, kdo nám pomáhají naplňovat naši vizi.

Myslíme na všechny naše dárce, podporovatele, spolupracovníky a dobrovolníky, bez kterých by nešlo poskytovat bezplatné a odborné služby onkologicky nemocným a jejich blízkým a také zastupovat jejich zájmy.

Děkujeme všem, kdo nás podporují.

Patří Vám velké díky za vaši výdrž a zájem!

Menu
Centra