Co říkají pacienti

Pohled na posudkové lékařství zdola

V listopadu 2018 Amelie ve spolupráci s dalšími pacientskými organizacemi a několika odbornými pracovišti realizovala sondu. Ta, formou krátkého dotazníkového šetření zaměřeného na zjištění zpětné vazby, hledala odpovědi na zkušenost nemocných – žadatelů s posudkovým lékařstvím. Cílem bylo zpětné vazby posunout směrem k posudkovým lékařům a podívat se na situaci zdola. Oboje se podařilo a výstupy mapuje tisková zpráva.

Zpětné vazby pacientů potvrdily zkušenosti sociálních pracovníků, čísla však mnohdy překvapila.

Například 71% respondentů nemělo z návštěvy u posudkového lékaře dobrý pocit.

Či 84% lidí si myslí, že o výsledku jejich návštěvy bylo rozhodnuto ještě před jejich setkáním s posudkovým lékařem.

Překvapením bylo i to, jak silně hodnotí nemocní odbornost a přístup lékařů, kteří posuzují jejich žádosti. 72% dotazovaných vnímalo, že se jich lékař neptá s patřičným zájmem na to, co zvládají doma či v práci, ačkoli to, by se dalo očekávat od posudkového setkání.

Sonda nebyla reprezentativní a nekladla si za cíl hodnotit, chtěla nechat zaznít slovo pacienta a posunout jej k posudkovému lékařství a také mít argument pro potřebu změny systému, který je dlouhodobě v krizi.

V krizi jako by hlas nemocného ztrácel na důležitosti, přitom je to právě on, o koho jde.

 

Menu
Centra