Co ještě se děje v Amelii

Stále pracujeme a posouváme se k našim cílům.

Jak?

  • poskytujeme služby v Centrech Amelie v Liberci, Olomouci, Praze a Rakovníku – všude tam mohou onkologicky nemocní a jejich blízcí najít pomoc jak v indiivduálním pradenství, tak ve skupinových aktiviách
  • vedeme Linku Amelie, kam může zavolat nebo napsat každý, kdo nemůže nebo nechce přijít do Centra Amelie za pomocí
  • vedeme také dobrovolníky v našem akreditovaném programu – v Nemocnici Na Pleši, Fakultní nemocnici v Olomouci a Všeobecné fakultní nemocnici v Praze, ale také v Centrech Amelie
  • pokračujeme na projektu Výzkumu psychosociálních potřeb onkologicky nemocných v ČR, jehož výstupy vyjdou v odborném článku
  • distribuujeme brožuru Návrat do práce po onkologické nemoci

Také ale pracujeme na mnoha interních věcech a připravujeme nové projekty, jako například: 

  • v současné době probíhá externí finanční audit Amelie za rok 2016
  • připravujeme ke grafickému zpracování výroční zprávu za rok 2016
  • připravujeme na podzim 2017 další ročník konference „I slova léčí III“ aneb mezioborová spolupráce v péči o onkologicky nemocné a jejich blízké
  • chceme připravit reedici brožury Psychosociální minimum pro onkologicky nemocné a jejich blízké

 Chcete se zapojit, pomoci?

Ozvěte se nám, rádi spolupracujeme.

Menu
Centra