Co hraje roli při výpočtu starobního důchodu

14. 2. 2022

Měsíční částka starobního důchodu závisí na získané době pojištění a výši průměrné mzdy za odpracované roky. Komu zvyšuje státní důchod více doba pojištění a komu průměrná mzda?

Pro žadatele o starobní důchod s nižšími příjmy, tedy nižším osobním vyměřovacím základem je při výpočtu starobního důchodu důležitější každá tisícikoruna osobního vyměřovacího základu než rok pojištění navíc.

Naopak pro žadatele o starobní důchod s vyšším osobním vyměřovacím základem je při výpočtu starobního důchodu důležitější každý rok pojištění.

V tomto ohledu je třeba také uvažovat nad dobou pobírání invalidního důchodu a částečného pracovního úvazku. U osob s invalidním důchodem 1. a 2.stupně se nelehko hledá práce, mnohdy po dlouhé nemoci nebo úrazu a výše příjmu je dána částečně výší úvazku. Pozor si musí dát osoby v invalidním důchodu 3. stupně, za které platí pojištění stát. Pokud je příjem na velmi malý úvazek, tedy velmi nízký, dá se říci, že snižuje výši budoucího starobního důchodu. Při jaké-koli platbě pojištění odpadá platba státu.  Je zde vhodnější využít například dohodu o provedení práce, je-li rozsah práce opravdu velmi malý.

Menu
Centra