Časopis Sociální služby

V čísle 2/2013 časopisu Sociální služby vyšel článek Mgr. Šárky Slavíkové a Bc.Michaely Čadkové Svejkovské s názvem „Sociální práce s onkologicky nemocnými a jejich blízkými“.

 

Menu
Centra