C´est la vie 2011 v zámku Jablonná nad Vltavou

Amelie pořádá 25. června 2011 setkání odborné a laické veřejnosti tentokrát pod názvem 

„C´est la vie, aneb jak se žije s rakovinou ve středočeském kraji?“

Cílem tohoto setkání je začít se systematicky zabývat tím, aby se zjišťovaly a naplňovaly potřeby lidí, zasažených přímo či nepřímo onkologickou diagnózou. Budeme společně hledat možnosti jednoduchých a málo nákladných řešení na úrovni obcí, měst a regionů, které pomohou jak v prevenci, tak v podpoře nemocných a jejich blízkých a zkvalitnění jejich života. Zaměříme se na témata, která jsou dosud opomíjena, ačkoli se týkají stále větší skupiny lidí.

Účast přislíbili mimo jiné Jiřina Fialová – předsedkyně Výboru pro zdravotnictví a Eva Janotová – členka Výboru pro sociální věci SČ kraje, MUDr. Vydra – onkolog a ředitel Institutu onkologie a rehabilitace Na Pleši, Tomáš Podhola – místostarosta města Benešov, zastupitelé obcí ze všech tří regionů a členové pacientského sdružení Benkon a Fit Ilco ČR a další.

Zájemci o účast na kulatých stolech od 10:00 do 12:00 se mohou do 15. 6. 2011 zaregistrovat na emailu: amelie@amelie-zs.cz, kde dostanou více informací.

 

Menu
Centra