Bilancujeme dobrovolnický program v Praze a Středočeském kraji ve školním roce 2013/2014

Úspěchy dobrovolnického programu Praha a Středočeském kraji ve školním roce 2013/2014

Povedlo se rozšíření dobrovolnického programu IOR na Pleši z 1 docházejícího dobrovolníka na současných 6 pravidelně docházejících.

Přibylo nové okologické oddělení, kam dobrovolníci Amelie dochází, a to Gynekologicko-porodnickou kliniku VFN v Praze („Apolinář“) – lůžkové oddělení.

Dobrovolníci se již podruhé zapojili do Tulipánového měsíce.

Naše přání, cíle a očekávání aneb Co nás čeká od září 2014

Zajistit financování materiálu na ambulanci

    Naši dobrovolníci během školního roku 2013/14 odpracovali neuvěřitelných 261 hodin na ambulanci I. interní kliniky hematoonkologie VFN v Praze bez nároku na honorář. Cílem je nadále zajistit provoz dobrovolnického programu na ambulanci, kde dobrovolníci roznášejí pacientům čekajícím dlouhé hodiny kávu a čaj a snaží se jim zpříjemnit čekání. Roznos drobného občerstvení je závislý na štědrosti našich dárců a doufáme, že se ho povede zajistit i na školní rok 2014/2015.

Zajistit kvalitní supervizi dobrovolníkům

    Díky růstu dobrovolnickému programu budou od září rozšíří i tým supervizorek.

Vzdělávání dobrovolníků

    Našim cílem je podporovat vzdělávání dobrovolníků. Kromě intenzivního třídenního školení mají dobrovolníci dále možnost navštěvovat přednášky pořádané v rámci pravidelného programu Amelie a v rámci vzdělávání v oblasti psychosociální problematiky.

a také Rozvoj skupinových aktivit na Pleši

 

Menu
Centra