Amelie si mění jméno

Amelie bude od 1.1.2016 používat nové jméno: Amelie, z.s. S touto změnou proběhnou i související změny, například změna webových stránek a e-mailových adres, které budou používat stejnou koncovku: amelie-z.s., ale proběhne i množství dalších menších změn, které budou postupem času oznamovány a začnou se projevovat. Nic z nutných změn však není zásadní pro běžné fungování a práci s nemocnými i jejich blízkými, navíc změny budou postupné a souběžné. Pro případné dotazy je Amelie k dispozici na e-mailech a telefonech – vše dále zůstává v platnosti.

Menu
Centra