Amelie rozbíhá výzkum potřeb

ve druhé části pak ke kvantitativnímu. A na co že se budeme ptát? Chceme se dozvědět jaké mají psychosociální potřeby onkologicky nemocní v ČR.

Výzkum bude pro Amelii a ve spolupráci s Amelií zajišťovat externí sociolog, který zajistí i nestrannost výstupů. Ty pak budou volně k dispozici všem, kdo o ně budou mít zájem.

Amelie v tuto chvíli hledá podle určitého klíče respondenty pro kvalitativní část šetření – osoby po ukončení léčby nejméně rok, které by se rády podělily o svou osobní zkušenost. Nevíte o někom takovém? Pokud ano, ať se nám ozve na amelie@amelie-zs.cz

Realizace projektu je možná díky přispění Úřadu Vlády ČR. 

Menu
Centra