Amelie podporuje rodiny a blízké

I pro ně jsou určeny všechny služby

Rodina a vztahy jsou totiž něco, co má v nemoci nesmírný význam.

Mnoho nemocných se léčí jen v ambulancích a při velmi krátkých hospitalizacích. Jejich cesta onkologickým onemocněním má podobu dvou složek – zdravotnictví, které léčí nemoc a „to vše ostatní“. Nemocní se tak mnohdy musí vypořádat se všemi nároky dlouhodobé nemoci sami. Vlastně ne úplně sami – většinu podpory a péče na sebe přebírají neformálně a někdy i formálně blízcí. Ti ale nemají většinou přímý přístup k informacím ani podpoře.

Rodina a blízcí jsou pro nemocného velmi důležití, jsou zasaženi nemocí stejně jako jejich blízcí a zaslouží si podporu.

Rakovina by neměla ničit vztahy ani lidi, kteří jsou blízkými nemocných. Je to jen nemoc.

Amelie je tu stále pro nemocné i jejich blízké!

Menu
Centra