Amelie opět Spolehlivou veřejně prospěšnou organizací

Asociace Veřejně Prospěšných Organizací (AVPO) pracuje mnoho let na zviditelnění a zpřehlednění neziskového sektoru pro potenciální dárce. V rámci této své aktivity uděluje značku Spolehlivá Veřejně Prospěšná Organizace a to po vstupním a následně pak po každoročním hodnocení. I letos Amelie prošla tímto hodnocením a má na další rok potvrzenu značku spolehlivosti, jejíž logo může oprávněně používat.

Odkaz pro více infromací o hodnocení Amelie zde.

Jsme spolehlivou, veřejně prospěšnou organizací!

Menu
Centra