Amelie na PragueONCO 2016

Jako již téměř každoročně Amelie prezentovala svou odbornou činnost na konferenci PragueONCO. Ta proběhla 27.-29.1.2016 s podtitulem „lékaři a sestry spolu proti zhoubným nádorům“.

V pacientské sekci představila Michaela Čadková Svejkovská „Sociální práci jako součást komplexní péče o onkologicky nemocné a jejich blízké“ a v sekci pro zdravotní sestry prezentovala Šárka Slavíková spolupráci v rámci nového projektu „Poraďte se“ v podobě brožury „Sociálně právní minimum pro pacienty s metastazujícím kolorektálním karcinomem“

Více o konferenci na jejích stránkách.

Menu
Centra