Amelie má osobnost neziskového sektoru

Dnes byla vyhlášena Asociací nestátních neziskových organizací ČR cena pro Osobnost neziskového sektoru v roce 2017.

Amelie má tu čest, že jí byla vyhlášena její pracovnice paní Tereza Kvapil Pokorná.

Ta vede Centrum Amelie v Olomouci a koordinuje dobrovolnický program tamtéž. Během jejího působení se podařilo rozběhnout aktivity pro onkologicky nemocné i jejich blízké na Olomoucku. Ona sama se však věnuje i dalším, zejména kulturně zaměřeným neziskovým aktivitám. „Není možné celý život jen brát a nic nevracet. Hledání rovnováhy mezi těmito dvěma elementy je největším úkolem naší společnosti,“ řekla oceněná. Uvedla také, že pomáhat druhým považuje za přirozenou součást svého života.

My v Amelii to můžeme jen potvrdit.

Blahopřejeme Terezo a přejeme mnoho energie do další práce. Víme, že jí je v naší oblasti třeba.

Díky za dobrou práci!

Menu
Centra