Amelie bezpečná veřejně prospěšná organizace

Hodnocení Amelie bylo opět potvrzeno!

Amelie prošla znovu procesem hodnocení Asociace veřejně prospěšných organizací a byla jí udělena značka spolehlivosti s  platností do roku 2021, která navazuje na minulou značku spolehlivosti.

Amelie se tak může dále prokazovat označením:

Zacházíme transparentně a bezpečně s prostředky, které nám veřejnost svěřuje.

 

Menu
Centra