4.2. světový den proti rakovině

Není jen bojem, ale také podporou těm, koho se týká či by mohla týkat!

Každoročně si 4.2. připomíná celý svět, jak je rakovina časté onemocnění. Upozorňuje na to, že nemá jednu příčinu a také, že se jí dá předcházet vhodnou péčí o své zdraví.

Mimo jiné upozorňuje také na to, že je rakovina finančně toxická. Zasahuje totiž nejen nemocné, ale i jejich blízké a tak se stupňuje její náročnost v systému. Pro systémy financování péče a státního rozpočtu je to také velké téma!

A co dělat? Následujte Evropský kodex proti rakovině!

Menu
Centra