Amelie se účastnila světového psychoonkologického kongresu

této jedinečné události se prostřednictvím svého zástupce účastnila i Amelie, o.s. „Díky takovéto události je možno navazovat a udržovat mezinárodní kontakty, získat množství podnětů pro vlastní praxi a nezůstávat pozadu světovému dění“ říká Michaela Čadková Svejkovská, která se kongresu účastnila. Výstupy z kongresu jsou k dispozici všem pracovníkům Amelie a nabízí tak možnost se vzdělávat a neztrácet rozhled po poli psychosociální pomoci onkologicky nemocným a jejich blízkým. Také je v přípravě krátký souhrn, který bude prezentován jako poster na konferenci „I slova léčí II.“ v Praze 5. listopadu 2015. Účast na konferenci byla o to cennější, že je možno z blízka pozorovat přístupy v jiné kultuře či světadílu. Takže co je nového ve světě? V USA například zavádějí jako standardní postup péče měření distresu u onkologicky nemocných. Statistiky totiž říkají, že 40-60% všech onkologicky nemocných a jejich rodinných členů zažívají úroveň psychologického distresu, která má kriteria psychiatrické diagnozy a vyžaduje intervenci – v USA je 30 milionů onkologicky nemocných.

Cestu bylo možno realizovat díky grantové podpoře Úřadu vlády v programu Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených.  

Menu
Centra