2.běh projektu Návrat do práce zahájen

Začalo 2.kolo pracovně vzdělávacího programu Návrat do zaměstnání po onkologické nemoci, který je příkladem odborné psychosociální podpory lidí po rakovině. A za pár dní spouštíme mediální kampaň o tom, že zátěž spojená s rakovinou se týká nejen těla, ale i psychiky, a že psychosociální pomoc je velkým pomocníkem při léčbě i návratu do života. Zatím ale není součástí standardní léčby a často si to, že jim chybí, neuvědomují ani sami nemocní. Praha, 10.února 2012. – Referentka a administrativní pracovnice, vizážistka, právnička, marketingová a HR specialistka, výtvarnice, účetní i oděvní návrhářka musely dočasně svou profesi opustit, protože onemocněly rakovinu. Teď účastnice pracovně vzdělávacího program Návrat do zaměstnání po onkologcké nemoci doufají, že je program opět dovede k zaměstnání, které odpovídá jejich kvalifikaci, ale i zdravotní kondici. Ivana Antošíková je profesí účetní: „Po prodělané rakovině prsu jsem v padesáti letech poprvé v životě nezaměstnaná,“ říká. „Ráda bych práci našla během tohoto roku, věřím, že mi v tom projekt pomůže, já do toho dám také maximum.“ PROFIL ÚČASTNÍKŮ PROGRAMU 15 žen a 1 muže přivítal v Amelii čtyřčlenný tým, který se jim bude po 4 měsíce věnovat. Průměrný věk účastníků je 47 let. 5 z nich je vysokoškoláků, 9 středoškoláků, 1 má výuční list a jeden základní vzdělání. 11 účastnic prodělalo rakovinu prsu, ostatní jiné onkologické onemocnění. Většina z nich by ráda zůstala u svého pracovního zaměření, ale chtěli by najít místo na zkrácený úvazek. ČÁSTEČNÉ ÚVAZKY JSOU V ČR STÁLE VELKÝ PROBLÉM Nabídka zaměstnání na částečný úvazek je ale v České republice velmi omezená (jsme na 3. místě od konce mezi zeměmi EU, viz podklady za TZ). Mnozí zaměstnavatelé o částečných úvazcích zatím neuvažují ani jako o způsobu, jak vyjít vstříc zdravotně postiženým spoluobčanům, které firmy nad dvacet pět zaměstnanců mají povinnost zaměstnat ve výši 4 % celkového počtu zaměstnanců. Místo toho mnohé z nich raději odvádějí do státní pokladny penále, které za jednoho zdravotně postiženého člověka, kterého by měly zaměstnat, ale nezaměstnaly, činí 2,5 násobek průměrné mzdy, což je za rok 61 020 Kč (vycházíme z dostupných čísel za rok 2012). KDO SE PROGRAMU AMELIE MŮŽE ZÚČASTNIT? Účast v pracovně-vzdělávacím programu Návrat do zaměstnání po onkologické nemoci je omezená na obyvatele Středočeského kraje, jejichž nemoc ustoupila (jsou takzvaně v remisi), pobírají invalidní důchod a mají potíže s nalezením zaměstnání. Součástí programu je pracovní poradenství, koučování, přednášky o pracovně-právní i sociální problematice, ale také simulované výběrové řízení a nakonec i zprostředkování zaměstnání. Celkem účastníci absolvují 11 dvou až tří dílných seminářů, budou pracovat v týmech i samostatně řešit úkoly zaměřené na posílení jejich pracovních kompetencí i technik hledání zaměstnání. Tým Amelie věnuje každému z účastníků individuální péči. „Nejsou na hledání práce sami, a jejich šance najít zaměstnání podle svých představ se tak velmi zvyšují,“ říká Tereza Žílová, která projekt vede. Zaměstnavatele, kteří přijmou do práce účastníka programu, motivuje Amelie i mzdovými příspěvky. JAK DOPADLO PRVNÍ KOLO? Osudy absolventů první běhu potvrzují, že účast v tomto programu je dobrá časová investice. Alena Klabanová před svým onemocněním působila jako účetní ve středních a velkých firmách. Po léčbě rakoviny ale dlouho nemohla najít práci. Hned po absolvování programu se ale příležitost konečně objevila a dostala nabídku pracovat pro malou cestovní agenturu ve Velkých Popovicích, kde žije. Majitelka agentury mzdového příspěvku využije. Jednu z účastnic programu zaměstná samotné občanské sdružení Amelie. Vlaďka Míková je dlouholetou dobrovolnicí pražského centra a bude rozvíjet centrum psychosociální pomoci Amelie v Příbrami, kde žije. Do druhého běhu se přihlásily další dvě ženy z Příbramska. I další absolventi programu již práci mají nebo se o tom jedná. Je mezi nimi například bankovní úředník, speciální pedagožka, pracovnice laboratoře, zvukový technik, administrativní pracovnice… Někteří z nich absolvovali pracovní pohovory na pozice, které si sami našli, jiní využili nabídek spolupracujících zaměstnavatelů a ucházeli se o pracovní místa, ke kterým se váže mzdový příspěvek. V každém případě jim asistuje a všemožně je podporuje tým programu Amelie. Návrat do zaměstnání po onkologické nemoci má celkem 4 cykly, byl zahájen v dubnu 2013 a skončí v dubnu 2015. Je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR a díky tomu je pro účastníky zdarma. Program je jediný svého druhu pro tuto cílovou skupinu a vychází z dobré znalosti specifických problémů, kterým lidé po onkologické léčbě čelí, když se navracejí zpět do aktivního života. První běh programu skončil v prosinci a již polovině účastníků přinesl očekávané pracovní příležitosti. Další běh, do kterého je možné se hlásit již nyní, začíná v květnu. Alexandra Peterová je další účastnice2.kola programu. Než onemocněla, byla její profesní dráha velmi rozmanitá, od administrativy až po parašutismus : „Vidím to jako prostor, kde si mohu tak luxusně dopřát přemýšlet sama nad sebou. Sama se rozhodovat, co vlastně chci, co skutečně můžu, ale nemusím, není to moje povinnost. Mám pocit, že jsem sama se sebou teď víc v kontaktu, už se tolik věcí nebojím, umím se více otevřít a zároveň se dozvídám spousty zajímavých věcí.“ Občanské sdružení Amelie jako jedna z mála organizací podobného zaměření má od svého založení v roce 2007 cíl nejen odbornou psychosociální podporu poskytovat, ale také informovat o její důležitosti a svým působením přispět k tomu, aby se stále více stávala součástí standardní nabídky zdravotní péče o lidi s onkologickým onemocněním a jejich blízké. Projekt psychosociální pomoci připravovala od podzimu 2005 zakladatelka Amelie Pavla Tichá poté, co sama ukončila svou první onkologickou léčbu. Jako samostatné občanské sdružení byla Amelie registrována 22. prosince 2006. Více informací na webových stránkách Amelie (odkaz zde) Nebo kontaktujte: Terezu Žílovou (vedení projektu), e-mail: projekteu@amelie-zs.cz, tel: 608 458 302 Jitku Polanskou (komunikace a PR), e-mail: pr@amelie-zs.cz, tel: 602 233 774 Jaké jsou problémy lidí při a po onkologickém onemocnění, proč obtížně hledají práci? Onkologické onemocnění oslabuje psychofyzickou kondici člověka. Přináší emoční a psychické výzvy, je provázeno strachem, dezorientací a může mít za následek ztrátu sebevědomí i společenských vazeb. Rakovina je pro mnoho lidí tabu a panuje kolem ní strach, často větší než kolem jiných, stejně závažných onemocnění (jako jsou například onemocnění srdce a cév). Lidem, kteří prodělali onkologické onemocnění, se někdy raději vyhýbáme nebo jsme v kontaktu s nimi rozpačití. To jim může ztěžovat život, včetně návratu do zaměstnání. Zaměstnavatelé mohou váhat, zda člověka po rakovině přijmout, i když má odpovídající kvalifikaci a do týmu by se hodil. Důvodem bývá obava z nižší výkonnosti či častých kontrol u lékaře. Je pravda, že se lidé po léčbě rakoviny musejí vyrovnávat s určitými zdravotními omezeními, ale jako zaměstnanci je často vyvažují vysokou pracovní motivací, loajalitou a radostí z návratu mezi lidi a ke smysluplné činnosti. ČÁSTEČNÉ ÚVAZKY A ZAMĚSTNÁVÁNÍ OZP: Mnoho lidí po rakovině hledá zaměstnání na částečný úvazek. Nabídka těchto pozic je ale v České republice velmi omezená. V roce 2001 bylo na částečné úvazky v ČR zaměstnáno 4,9 % lidí, což je například dvakrát méně než v Polsku. O 10 let později se situace zlepšila jen o 0,6 %. Se svými 5,5 % byla v roce 2011 Česká republika na 3. místě od konce mezi zeměmi EU. Přitom produktivita lidí pracujících na částečný úvazek je vysoká a bohatě vyrovnává lehké navýšení mzdových nákladů na nemocenské pojištění. Zaměstnáním osoby po onkologickém onemocnění (s nějakým stupněm invalidity) navíc zaměstnavatel naplňuje svou zákonnou povinnost vůči osobám se zdravotním postižením (déle jen „OZP“). Pokud se zaměstnavateli nedaří naplnit povinnou kvótu zaměstnávání OZP – což je zatím dost běžná praxe – odvádí do státního rozpočtu 2,5 násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí sledovaného kalendářního roku za každé pracovní místo pro OZP, které neobsadil. Zdroje: http://portal.mpsv.cz/sz/obecne/prav_predpisy/vyklady/plneni_povinneho_podilu_ozp http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Employment_statistics/cs#Pracovn.C3.AD_smlouvy_na_.C4.8D.C3.A1ste.C4.8Dn.C3.BD_.C3.BAvazek_a_na_dobu_ur.C4.8Ditou Počet lidí s onkologickým onemocněním a po úspěšné léčbě roste Počet lidí v produktivním věku, kteří prodělali rakovinu a usilují o návrat do zaměstnání, roste. Příčinou je kombinace více faktorů: prodlužování průměrného věku, zátěžový životní styl, ale i nové progresivní metody včasné diagnostiky a léčby, které zvyšují pravděpodobnost vyléčení. I když ale onemocnění zcela neustoupilo nebo se vrací, v mnoha případech je možné dlouhodobě žít plnohodnotný život – i s rakovinou. Amelie pomáhá lidem žít plnohodnotný život, do kterého zasáhlo onkologické onemocnění. O rakovině V počtu onkologicky nemocných zaujímáme přední místa v Evropě. V ČR bylo loni více než 400 000 lidí, kteří prodělali nebo mají onkologické onemocnění. Předpokládá se, že do roku 2030 vzroste jejich počet až 3x. Ročně přibyde více než 75 000 nových onkologických pacientů. Na první tři místa z hlediska četnosti onkologických onemocnění u žen patří nádory prsu, tlustého střeva a rekta, děložního hrdla a u mužů nádor prostaty, tlustého střeva a rekta a nádor plic. Česká republika dlouhodobě obsazuje 1. místo v Evropě v četnosti výskytu rakoviny tlustého střeva. Více informací v tiskové zprávě České onkologické společnosti na tomto odkazu (k dispozici jsou údaje pouze do roku 2010).

Menu
Centra