Brožura pro praktické lékaře

Brožura na podporu informovanosti a péče o onkologicky nemocné v primární péči

Aby péče o onkologicky nemocné byla efektivní a kvalitní, je třeba posílit informovanost o sociálně zdravotní problematice. A proto odborní pracovníci Amelie připravili tuto již třetí brožuru, která tentokrát míří na pomoc praktickým lékařům.

Cílem je, aby praktičtí lékaři mohli provázet nemocné, kteří mají rakovinu nebo jiné dlouhodobé onemocnění, informovaní.  Brožura pomáhá pochopit a řešit nejrůznější situace, které s dlouhodobým a závažným onemocněním souvisí.                                                                                                      

Brožura ke stažení ZDE

Obsah brožury:

1. Kazuistika jako cesta ke kapitolám 
2. Rizikové skupiny aneb kde zbystřit pozornost
3. Organizace onkologické péče v České republice
4. Služby pro onkologicky nemocné a jejich blízké
4.1 Služby státní správy
4.2 Zdravotní služby obecně
4.3 Sociální služby
4.4 Služby na sociálně zdravotním pomezí
4.5 Privátní služby
4.6 Další oblasti služeb
4.7 Nadace a nadační fondy na podporu onkologicky nemocných
5. Vybrané zdravotní služby 
5.1 Domácí zdravotní péče
5.2 Rehabilitace
5.3 Lázeňská péče
5.4 Léčba bolesti
5.5 Nutriční péče
5.6 Rehabilitační a kompenzační pomůcky
5.7 Second opinion
6. Psychologická péče o onkologicky nemocné a jejich blízké
7. Pacientské organizace, podpůrné a informační portály
8. Důchody a dávky pro dlouhodobě nemocné
8.1 Pracovní neschopnost
8.2 Podpora při ošetřování člena rodiny
8.3 Dlouhodobé ošetřovné
8.4 Průkaz osoby se zdravotním postižením TP, ZTP, ZTP/P a příspěvek na mobilitu
8.5 Invalidní důchod
8.6 Příspěvek na péči
8.7 Příspěvek na bydlení a dávky v hmotné nouzi
9. Návrat do zaměstnání po dlouhodobé nemoci 
9.1 Dopady onkologické léčby a vliv na pracovní zařazení
9.2 Kdy a jak se vracet do zaměstnání
9.3 Podpora v nezaměstnanosti a evidence na ÚP
9.4 Rekvalifikace
9.5 Kdo je OZP a OZZ a jaké má výhody od ÚP
9.6 Zdravotní pojištění při jednom částečném úvazku
10. Paliativní péče
11. Možnosti hájení práv a zájmů 
12. Adresář sociálních pracovníků a psychologů pro onkologicky nemocné 

Brožura byla realizována díky finanční podpoře Úřadu vlády České republiky a Vládního výboru pro zdravotně postižené občany a společnosti Roche.

Věříme, že poslouží celému spektru nemocných.

Postřehy a připomínky, lze zasílat na info@amelie-zs.cz.

Menu
Centra