Život s rakovinou

Tato část Tulipánového měsíce je zaměřena na informace a informovanost. Ukazujeme, co je komplexní psychosociální péče, proč je důležitá, kdo ji dělá a kde. Opět bude možné získat leták o projektu, přijít na přednášky a workshopy. Dát vědět těm, kteří by to mohli potřebovat.

Připravujeme plakáty a letáky a jejich distribuci. Chceme navázat kontakty s medii. Budeme rádi za pomoc.

Každý nemocný i jeho blízký totiž potřebuje informační servis, ale velmi často může ve svůj prospěch využít i psychologické a sociální poradenství. Zlepšuje se tak jeho kvalita života a efektivita léčby. Najděte informace, které jsou či mohou být pro vás nebo vaše blízké důležité.