Tulipánový měsíc 2021

Tulipánový měsíc má nový, přehledný web! Všechny informace se tak dozvíte na:

www.Tulipanovymesic.cz

Cílem je přinést radost a naději těm, kdo se přímo či zprostředkovaně potýkají s onkologickým onemocněním a také budeme seznamovat s potřebností psychosociální pomoci, jako komplexním přístupem k člověku v nemoci.

Zároveň nabízíme možnosti podpořit nemocné i jejich blízké vlastní aktivitou – jako dobrovolník, tvůrce obrázku k výzdobě, účastník přednášky či workshopu a nebo jako podporovatel.

Počítáme s tím, že budou určitá omezení, ale spoustu toho zvládneme online nebo máme náhradní řešení.

Tulipánový měsíc se jako každý rok zaměří na tři priority:

Zaměřeno na akce pro nemocné a jejich blízké

Dáváme vzkaz naděje a soudržnosti. Vyjadřujeme účast.

Připravujeme akce v nemocnicích, Centrech, veřejném prostoru.

Zapojují se děti i dospělí.

Chceme, aby lidé s rakovinou nebyli sami, aby věděli, že na ně lidé venku, mimo nemoc, myslí.

Všichni chceme žít. Možná o to víc, pokud do našich životů vstoupí rakovina

Jenže jak to dělat? A co vlastně? Tomu se věnuje část Tulipánového měsíce, která podává informace, odkazy a vyvolává diskuse.

Připravujeme vzdělávací a osvětové kampaně.

Budeme rádi, pokud s námi rozšíříte informace o tom, že jen léčba nestačí!

S jarem přivoláváme naději a děláme to v praxi!

Jdeme na to přes zapojení do akcí, které si každý může užít a zároveň tím podpoří bezplatné služby Amelie.

Udělat radost sobě, blízkým a nebo poslat vzkaz zdravotníkům můžete koupí kytice tulipánů a nebo zapojením do benefičních akcí, které pro vás připravujeme.

Menu
Centra