Konferenci podporují

Záštitu nad konferencí převzala:

Česká asociace sester, sekce managementu

 

Realizaci podporují:

Úřad vlády ČR a Magistrát hlavního města Prahy

                                    

Partnerem realizace je:

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

 

Všem podporovatelům děkujeme.