Odborná rada

Odborná rada konference odráží zaměření konference na mezioborovou spolupráci a proto je složena z mnoha odborníků, kteří k tématu spolupráce a mezioborovému týmu mají čím přispět. Cílem rady je bdít nad odborností a cíli konference.

Odborná rada konference:

MUDr. Aleandra Aschermannová

Mgr. Darja Hrabánková Navrátilová

MUDr. ThLic. Jaromír Matějek, Ph.D., Th.D.

PhDr. Marie Nosálková Marečková, Ph.D.

Mgr. Šárka Slavíková