C´est la vie aneb …

C’est la vie aneb jak se žije s rakovinou …?

Tento název nese dlouhodobý síťovací projekt, který Amelie opakuje již téměř pravidelně po 2 letech. Od začátku bylo hlavním cílem upozornit na to, že s rakovinou se dá žít, často musí žít, ale že existují možnosti, které tuto situaci dokáží ulehčit jak nemocným, tak jejich blízkým.

První setkání proběhlo v roce 2009 v Praze. Zde šlo více o společenský a kulturní program, který chtěl přilákat také širokou veřejnost, což se však příliš nepodařilo. Zástupci organizací, které se do projektu zapojily, si ale tuto příležitost a setkání užili naplno.

Další se uskučnilo v roce 2011 ve Středočeském kraji v zámečku Jablonná nad Vltavou a to bylo již rozděleno na pracovní a společenskou část. Dopolední pracovní setkání v podobě dvou kulatých stolů se ukázalo jako přínosné pro většinu zúčastněných. Na základě tohoto setkání se začal realizovat projekt „Dobrovolní poradci“. Setkání pomohlo k rozvoji aktivnější spolupráce neziskových organizací jak mezi sebou, tak s městy a obcemi této části SČ kraje.

V roce 2013 proběhlo v Olomouci toto setkání opět. Sešlo se 20 odborníků z celého Olomouckého kraje a po dvou oddělených kulatých stolech a následné společné diskusi se účastníci na závěr shodli na společném prohlášení.