Časopis Arteterapie

Na podzim vyšel v časopise Arteterapie č.25/2011 článek Bc.Michaely Čadkové Svejkovské s názvem Výtvarná sebezkušenostní dílna v Centru Amelie Praha. Časopis vydává Česká arteterapeutická asociace a je zaměřen na arteterapii, muzikoterapii a dramaterapii.… Přečíst celé

Cesta k modernímu ošetovatelství XIII.

Ve dnech 15.-16.9.2011. proběhla ve FN Motol V Praze odborná konference s mezinárodní účastí Cesta k modernímu ošetřovatelství XIII., kterou pořádala FN Motol a 2.LF UK ve spolupráci s ČAS. Pracovnice Amelie Mgr.Šárka Slavíková a Bc.Michaela Čadková Svejkovská prezentovaly dva příspěvky Sociální práce na onkologické klinice a v Amelii,o.s.… Přečíst celé

Centrum Olomouc na září

Amelie Vás zve na své otevřené dílny v měsíci září: ·                 5.9.   Výtvarná dílna pro každého (visačky/jmenovky na dveře) ·                 19.9. Břišní tance s Jitkou           Mateřská škola Rooseveltova 101, Olomouc  (zastávka U Učiliště, bus č.… Přečíst celé

Změna životního stylu

Objednat se či získat informace můžete na tel. čísle 739 004 333 a 775 660 534. Změna životního stylu je uzavřená skupinová aktivita určená onkologicky nemocným či jejich blízkým, která se zabývá aktivní změnou životního stylu se zřetelem na výživu, pohyb, relaxaci a aktivní odpočinek.… Přečíst celé
Amelie